رتبه های برتردانش آموزان دبیرستان نمونه سیفیه پذیرفته شده درکنکور سراسري       

رديف

نام ونام خانوادگي

رتبه در سهمیه

رتبه کشوری

رشته قبولی

دانشگاه

1

محمد ونائی

184 492

مهندسی مکانیک

صنعتی امیرکبیر تهران

2

محمد حسین  میرزایی

204 385

پزشکی

دانشگاه علوم پزشكي تهران

3

محسن احمدی

330 658

پزشکی

دانشگاه علوم پزشكي تهران

4

سینا مومنی

679 1952

مهندسی نفت

 

صنعت نفت اهواز

5

کامران احمدی

732 2061

مهندسی نفت

صنعت نفت اهواز

6

محمدرضا چوبین

851 2370

مهندسی عمران

دانشگاه تهران

7

مهدی  کریمی

1091 3008

مهندسي صنايع

علم وصنعت ايران -تهران

8

محسن سجادیان

1184

منطقه3

10444

مهندسی مکانیک

دانشگاه بوعلی همدان

9

سید مجتبی خداشناس

1705 4618

مهندسی شیمی

دانشگاه صنعت نفت

10

محمد غلامشاهی

1776 3534

پزشکی

دانشگاه علوم پزشكي قزوين

11

محمد جباری

2290 4524

داروسازی

دانشگاه علوم پزشكي

همدان

12

مهدی بهزادی

2541 6670

مهندسی ایمنی

دانشگاه صنعت نفت

13

بهنام باصر

2677 7014

مهندسی شیمی

دانشگاه صنعت نفت

14

پدرام علمداری

2885 7482

مهندسی مکانیک

دانشگاه گیلان