1- مقالات واحد مشاوره دبیرستان نمونه سیفیه ملایر:   

01)  بروشور شغلی  02) مقابله با تنبلی    03) آماد گی برای امتحان    04) آشنایی با رشته های دانشگاهی

              

05) مقالات دانش آموزان سال اول دبیرستان نمونه (درس برنامه ریزی تحصیلی وشغلی) سال تحصیلی 87-86

 

2- مقاله ای با عنوان انرژی زمین گرمایی از آقای مهرداد سایه وند  دبیر  فیزیک دبیرستان  نمونه  سیفیه ملایر

 

 3-  دانشنامه  آزاد جهانی (ویکی پدیا)                  4- بانک مقالات علمی ایران به زبان فارسی

 

 5-  مجموعه مقالات شبکه فناوری اطلاعات ایران      6- مجموعه  مقالات  فارسی  سایت  لینکستان

 

 7- مجموعه مقالات سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی    8- مجموعه  مقالات  سایت  مجله  شبکه

 

 

                                   منتظر مقالات شما عزیزان هستیم ،تا با نام شما نمایش داده شود.