لیست اسامی اساتید و دبیران دبیرستان نمونه سیفیه سال تحصیلی 95-94

 

رديف

 

نام و نام خانوادگي

مدرك تحصيلي

سال تولد

رشته تحصيلي

سنوات خدمت

1

داود  آقامهدي

فوق ليسانس

50

رياضي

25

2

مسعود  ابراهيمي

فوق ليسانس

41

ادبيات

27

3

غلامحسن احمدوند

فوق ليسانس

50

ادبيات

25

4

حمزه امیری

ليسانس

48

جغرافی

19

5

حسین  بیات

فوق ليسانس

45

ادبیات

30

6

داود پورزادی

فوق ليسانس

51

جغرافی

15

7

علی ترکاشوند

فوق ليسانس

50

فقه و اصول

24

8

علی جعفری

دانشجوی دکترا

56

ریاضی

20

9

سيدشهاب حسيني

 فوق ليسانس

56

فیزیک

19

10

سيد مصطفي حسيني

فوق ليسانس

38

رياضي

29

11

مهدي دادرس

ليسانس

50

زبان خارجه

24

12

غلامرضا دشتی

ليسانس

53

عربی

22

13

محمد رحمتی

فوق ليسانس

56

شیمی

20

14

احمد رضايي

فوق ليسانس

50

فيزيك

24

15

محمد رضايي

ليسانس

48

شيمي

28

16

محمود رضايي

فوق ليسانس

43

ادبیات

29

17

محمد روستايي

ليسانس

56

اجتماعی

18

18

حسين زارع

ليسانس

46

شيمي

28

19

غلامرضا زمردی

فوق ليسانس

50

زیست

25

20

خسرو زهره وندی

فوق ليسانس

50

زبان خارجه

25

21

احمد سبزیانی

فوق ليسانس

52

قرآن و حدیث

22

22

حمید سلیمانی

ليسانس

48

جغرافی

19

23

مجيد سيف

فوق ليسانس

52

شيمي

18

24

محمد شجاعی زاده

فوق ليسانس

47

جغرافی

29

25

محمد شاملوکاظمی

فوق ليسانس

48

ادبيات

28

26

محمود شعباني

فوق ليسانس

40

ادبيات

29

27

فرشید شیرزادی

ليسانس

50

زبان خارجه

19

28

حميد طوافي

فوق ليسانس

47

زبان خارجه

23

29

مرتضی عبدالملکی

فوق ليسانس

58

شیمی-فیزیک

18

30

غلامرضا عبدلی

لیسانس

48

ریاضی

27

31

احمد رضا عراقی

ليسانس

47

علوم گیاهی

25

32

مصطفی عزیزی داویجانی

لیسانس

52

معارف

23

33

همایون عضدي قاجار

فوق ليسانس

45

ادبیات

29

34

حمید غفاري

ليسانس

51

الهیات

23

35

فرزاد غفاري فر

فوق لیسانس

49

تربيت بدني

14

36

سعيد فراهاني

ليسانس

54

فيزيك

20

37

علي فرجي

ليسانس

56

رياضي

19

38

حجت اله فريدوني

فوق ليسانس

46

تاريخ

31

39

علی کریمی

فوق لیسانس

53

فلسفه و کلام

24

40

محمد علي كوليوند

ليسانس

43

معارف

24

41

رحمت الله گودرزی

فوق ليسانس

43

روانشناسی

31

42

محمدرضا گودرزی

 ليسانس

56

زبان خارجه

18

43

داود مومنی

فوق ليسانس

53

عربی

25

44

سعيد محمد بيگي

ليسانس

51

رياضي

24

45

محمود نصیری

فوق ليسانس

50

الهیات

24

46

علیرضا ولیخانی

ليسانس

54

جغرافی

20

 

 

 

 لیست اسامی اساتید و دبیران دبیرستان نمونه سیفیه سال تحصیلی 94-93

 

رديف

 

نام و نام خانوادگي

مدرك تحصيلي

سال تولد

رشته تحصيلي

سنوات خدمت

1

محسن  آخوندي

ليسانس

45

زمين شناسي

30

2

داود  آقامهدي.

فوق ليسانس

50

رياضي

24

3

سعید  ابراهيمي

فوق ليسانس

53

رياضي

21

4

مسعود  ابراهيمي

فوق ليسانس

41

ادبيات

26

5

غلامحسن احمدوند

فوق ليسانس

50

ادبيات

24

6

محمدحسن احمدوند

 ليسانس

50

الهیات

21

7

حمزه امیری

ليسانس

48

جغرافی

18

8

حسین  بیات

فوق ليسانس

45

ادبیات

29

9

عباس تکلوبیغش

فوق ليسانس

52

جغرافی

21

10

جعفر جاني

ليسانس

53

رياضي

20

11

علی جعفری

دانشجوی دکترا

57

ریاضی

19

12

هادي حاتمي

دانشجوی دکترا

48

ادبيات

27

13

سيدشهاب حسيني

 فوق ليسانس

56

فیزیک

18

14

سيد مصطفي حسيني

فوق ليسانس

38

رياضي

28

15

مهدي دادرس

ليسانس

50

زبان خارجه

24

16

سهراب درویشی

فوق ليسانس

47

زبان خارجه

26

17

روح اله رسولي

فوق ليسانس

43

ادبيات

33

18

احمد رضايي

فوق ليسانس

50

فيزيك

23

19

محمد رضايي

ليسانس

48

شيمي

27

20

محمود رضايي

فوق ليسانس

43

ادبیات

28

21

محمد روستايي

ليسانس

56

اجتماعی

17

22

حسين زارع

ليسانس

46

شيمي

27

23

مصطفي سايه وند

ليسانس

43

رياضي

28

24

احمد سبزیانی

فوق ليسانس

52

قرآن و حدیث

21

25

حمید سلیمانی

ليسانس

48

جغرافی

18

26

مجيد سيف

فوق ليسانس

52

شيمي

17

27

محمد شاملوکاظمی

فوق ليسانس

48

ادبيات

26

28

محمود شعباني

فوق ليسانس

40

ادبيات

28

29

فرشید شیرزادی

ليسانس

50

زبان خارجه

18

30

حميد طوافي

فوق ليسانس

47

زبان خارجه

22

31

مرتضی عبدالملکی

فوق ليسانس

58

شیمی-فیزیک

16

32

احمد رضا عراقی

ليسانس

47

علوم گیاهی

24

33

همایون عضدي قاجار

فوق ليسانس

45

ادبیات

28

34

حمید غفاري

ليسانس

51

الهیات

22

35

فرزاد غفاري فر

فوق ليسانس

49

تربيت بدني

13

36

سعيد فراهاني

ليسانس

54

فيزيك

19

37

علي فرجي

ليسانس

56

رياضي

18

38

حجت اله فريدوني

فوق ليسانس

46

تاريخ

30

39

علی کریمی

فوق لیسانس

53

فلسفه و کلام

22

40

مسعود کریمی

فوق لیسانس

45

علوم قرآنی

24

41

محمد علي كوليوند

ليسانس

43

معارف

24

42

خسرو گلشني نژاد

ليسانس

37

زيست

31

43

رحمت الله گودرزی

فوق ليسانس

43

روانشناسی

30

44

داود مومنی

فوق ليسانس

53

عربی

23

45

سعيد محمد بيگي

ليسانس

51

رياضي

23

46

میثم مرادی

ليسانس

64

کامپیوتر

4

47

محمود نصیری

فوق ليسانس

50

الهیات

24

 

 

 

 لیست اسامی اساتید و دبیران دبیرستان نمونه سیفیه سال تحصیلی 93-92

 

رديف

 

نام و نام خانوادگي

مدرك تحصيلي

سال تولد

رشته تحصيلي

سنوات خدمت

1

محسن  آخوندي

ليسانس

45

زمين شناسي

29

2

داود  آقامهدي.

فوق ليسانس

50

رياضي

23

3

مسعود  ابراهيمي

فوق ليسانس

41

ادبيات

25

4

غلامحسن احمدوند

فوق ليسانس

50

ادبيات

23

5

محمدحسن احمدوند

 ليسانس

50

الهیات

20

6

محمود بهرامی

ليسانس

52

دینی

22

7

حسین  بیات

فوق ليسانس

45

ادبیات

28

8

جعفر جاني

ليسانس

53

رياضي

19

9

علی جعفری

فوق ليسانس

57

ریاضی

18

10

سعيد  جهاني

ليسانس

45

شيمي

27

11

هادي حاتمي

دانشجوی دکترا

48

ادبيات

26

12

سيدشهاب حسيني

 فوق ليسانس

56

فیزیک

17

13

سيد مصطفي حسيني

فوق ليسانس

38

رياضي

27

14

مهدي دادرس

ليسانس

50

زبان خارجه

23

15

سهراب درویشی

فوق ليسانس

47

زبان خارجه

25

16

روح اله رسولي

فوق ليسانس

43

ادبيات

32

17

احمد رضايي

فوق ليسانس

50

فيزيك

22

18

محمد رضايي

ليسانس

48

شيمي

26

19

محمود رضايي

فوق ليسانس

43

ادبیات

27

20

محمد روستايي

ليسانس

56

اجتماعی

16

21

حسين زارع

ليسانس

46

شيمي

26

22

مصطفي سايه وند

ليسانس

43

رياضي

27

23

احمد سبزیانی

فوق ليسانس

52

قرآن و حدیث

20

24

حمید سلیمانی

ليسانس

48

جغرافی

17

25

مجيد سيف

فوق ليسانس

52

شيمي

16

26

محمد شاملوکاظمی

فوق ليسانس

48

ادبيات

25

27

محمود شعباني

دانشجوی دکترا

40

ادبيات

27

28

فرشید شیرزادی

ليسانس

50

زبان خارجه

17

29

حميد طوافي

فوق ليسانس

47

زبان خارجه

21

30

قاسم عابدی

فوق ليسانس

43

جغرافی

29

31

مرتضی عبدالملکی

فوق ليسانس

58

شیمی-فیزیک

15

32

احمد رضا عراقی

ليسانس

47

علوم گیاهی

23

33

همایون عضدي قاجار

فوق ليسانس

45

ادبیات

27

34

حمید غفاري

ليسانس

51

الهیات

21

35

فرزاد غفاري فر

ليسانس

49

تربيت بدني

12

36

سعيد فراهاني

ليسانس

54

فيزيك

18

37

علي فرجي

ليسانس

56

رياضي

17

38

حجت اله فريدوني

فوق ليسانس

46

تاريخ

29

39

علی کریمی

فوق لیسانس

53

فلسفه و کلام

21

40

مسعود کریمی

فوق لیسانس

45

علوم قرآنی

23

41

محمد علي كوليوند

ليسانس

43

معارف

23

42

خسرو گلشني نژاد

ليسانس

37

زيست

30

43

رحمت الله گودرزی

فوق ليسانس

43

روانشناسی

29

44

حسين لطفي

فوق ليسانس

41

علوم تربيتي

32

45

داود مومنی

فوق ليسانس

53

عربی

22

46

سعيد محمد بيگي

ليسانس

51

رياضي

22

47

میثم مرادی

ليسانس

64

کامپیوتر

3

48

محمود نصیری

ليسانس

50

الهیات

23

 

 

 

لیست اسامی اساتید و دبیران دبیرستان نمونه سیفیه سال تحصیلی 92-91

 

رديف

 

نام و نام خانوادگي

مدرك تحصيلي

سال تولد

رشته تحصيلي

سنوات خدمت

1

محسن  آخوندي

ليسانس

45

زمين شناسي

28

2

داود  آقامهدي.

فوق ليسانس

50

رياضي

22

3

مسعود  ابراهيمي

فوق ليسانس

41

ادبيات

24

4

محمود بهرامی

ليسانس

52

دینی

17

5

حسین  بیات

فوق ليسانس

45

ادبیات

27

6

جعفر جاني

ليسانس

53

رياضي

17

7

علی جعفری

فوق ليسانس

57

ریاضی

17

8

سعيد  جهاني

ليسانس

45

شيمي

24

9

هادي حاتمي

دانشجوی دکترا

48

ادبيات

24

10

سيد تقی حسيني

 ليسانس

44

فیزیک

28

11

سيد مصطفي حسيني

فوق ليسانس

38

رياضي

25

12

عليرضا حمزه ئي

ليسانس

42

ديني و عربي

30

13

حسين خسروي

ليسانس

41

معارف

29

14

مهدي دادرس

ليسانس

50

زبان خارجه

22

15

سهراب درویشی

فوق ليسانس

47

زبان خارجه

24

16

روح اله رسولي

فوق ليسانس

43

ادبيات

31

17

احمد رضايي

فوق ليسانس

50

فيزيك

21

18

محمد رضايي

ليسانس

48

شيمي

24

19

محمود رضايي

فوق ليسانس

43

ادبیات

26

20

محمد روستايي

ليسانس

56

اجتماعی

15

21

حسين زارع

ليسانس

46

شيمي

25

22

مصطفي سايه وند

ليسانس

43

رياضي

26

23

حمید سلیمانی

ليسانس

48

جغرافی

16

24

مجيد سيف

فوق ليسانس

52

شيمي

15

25

محمد شاملوکاظمی

فوق ليسانس

48

ادبيات

25

26

محمود شعباني

دانشجوی دکترا

40

ادبيات

26

27

علی شهابی

ليسانس

34

ادبیات

20

28

فرشید شیرزادی

ليسانس

50

زبان خارجه

16

29

حميد طوافي

فوق ليسانس

47

زبان خارجه

19

30

قاسم عابدی

فوق ليسانس

43

جغرافی

29

31

مرتضی عبدالملکی

فوق ليسانس

58

شیمی-فیزیک

14

32

سعید عبدلی

فوق ليسانس

 

تاریخ

19

33

احمد رضا عراقی

ليسانس

47

علوم گیاهی

22

34

هوشنگ عضدي

ليسانس

42

اجتماعي

30

35

حمید غفاري

ليسانس

51

الهیات

20

36

فرزاد غفاري فر

ليسانس

49

تربيت بدني

11

37

اکبر فراهاني

فوق ليسانس

53

شیمی

20

38

سعيد فراهاني

ليسانس

54

فيزيك

17

39

علي فرجي

ليسانس

56

رياضي

16

40

حجت اله فريدوني

فوق ليسانس

46

تاريخ

28

41

علی کریمی

فوق لیسانس

53

فلسفه و کلام

20

42

مسعود کریمی

فوق لیسانس

45

علوم قرآنی

22

43

محمد علي كوليوند

ليسانس

43

معارف

22

44

خسرو گلشني نژاد

ليسانس

37

زيست

29

45

رحمت الله گودرزی

فوق ليسانس

43

روانشناسی

28

46

حسين لطفي

فوق ليسانس

41

علوم تربيتي

31

47

داود مومنی

فوق ليسانس

53

عربی

21

48

سعيد محمد بيگي

ليسانس

51

رياضي

21

49

مصطفی مرادی

ليسانس

50

عر بی

22

50

میثم مرادی

ليسانس

64

کامپیوتر

3

51

محمدصادق ميبدي

ليسانس

45

معارف

26

52

محمود نصیری

ليسانس

50

الهیات

22

53

محمد رضا واحدي

ليسانس

50

رياضي

21

 

   

 

  لیست اسامی اساتید و دبیران دبیرستان نمونه سیفیه سالتحصیلی 91-90

 

رديف

 

نام و نام خانوادگي

مدرك تحصيلي

سال تولد

رشته تحصيلي

سنوات خدمت

1

محسن  آخوندي

ليسانس

45

زمين شناسي

27

2

داود  آقامهدي

فوق ليسانس

50

رياضي

21

3

مسعود  ابراهيمي

فوق ليسانس

41

ادبيات

23

4

جعفر جاني

ليسانس

53

رياضي

17

5

علی جعفری

فوق ليسانس

57

ریاضی

17

6

سعيد  جهاني

ليسانس

45

شيمي

24

7

هادي حاتمي

دانشجوی دکترا

48

ادبيات

24

8

سيد مصطفي حسيني

فوق ليسانس

38

رياضي

25

9

عليرضا حمزه ئي

ليسانس

42

ديني و عربي

29

10

حسين خسروي

ليسانس

41

معارف

28

11

مهدي دادرس

ليسانس

50

زبان خارجه

20

12

سهراب درویشی

فوق ليسانس

47

زبان خارجه

23

13

روح اله رسولي

فوق ليسانس

43

ادبيات

30

14

احمد رضايي

فوق ليسانس

50

فيزيك

20

15

محمد رضايي

ليسانس

48

شيمي

23

16

محمود رضايي

فوق ليسانس

43

ادبیات

25

17

يعقوب رضايي

ليسانس

40

معارف

29

18

محمد روستايي

ليسانس

56

اجتماعی

14

19

حسين زارع

ليسانس

46

شيمي

24

20

قربان زارعي

فوق ليسانس

42

تربيت بدني

30

21

مصطفي سايه وند

ليسانس

43

رياضي

24

22

حمید سلیمانی

ليسانس

48

جغرافی

15

23

مجيد سيف

فوق ليسانس

52

شيمي

14

24

محمدشاملو

فوق ليسانس

48

ادبيات

23

25

محمود شعباني

دانشجوی دکترا

40

ادبيات

25

26

حميد شريفي

دانشجوی دکترا

41

عربي

29

27

سید علی صفوی زاده

ليسانس

34

فیزیک

23

28

حميد طوافي

فوق ليسانس

47

زبان خارجه

17

29

قاسم عابدی

فوق ليسانس

43

جغرافی

27

30

مهدی عباسی

ليسانس

58

کامپیوتر

2

31

مرتضی عبدالملکی

فوق ليسانس

58

شیمی-فیزیک

13

32

احمد رضا عراقی

ليسانس

47

علوم گیاهی

21

33

هوشنگ عضدي

ليسانس

42

اجتماعي

29

34

حمید غفاري

ليسانس

51

الهیات

19

35

فرزاد غفاري

ليسانس

49

تربيت بدني

10

36

سعيد فراهاني

ليسانس

54

فيزيك

16

37

علي فرجي

ليسانس

56

رياضي

15

38

حجت اله فريدوني

ليسانس

46

تاريخ

26

39

علی کریمی

فوق لیسانس

53

فلسفه و کلام

18

40

مسعود کریمی

فوق لیسانس

45

علوم قرآنی

21

41

محمد علي كوليوند

ليسانس

43

معارف

21

42

خسرو گلشني نژاد

ليسانس

37

زيست

28

43

رحمت الله گودرزی

فوق ليسانس

43

روانشناسی

27

44

حسين لطفي

فوق ليسانس

41

علوم تربيتي

30

45

داود مومنی

فوق ليسانس

53

عربی

20

46

سعيد محمد بيگي

ليسانس

51

رياضي

20

47

محمدصادق ميبدي

ليسانس

45

معارف

25

48

سید اکبر میرشاه ولد

ليسانس

44

زبان خارجه

26

49

محمود نصیری

ليسانس

50

الهیات

21

50

محمد رضا واحدي

ليسانس

50

رياضي

20

 

 

 

 لیست اسامی اساتید و دبیران دبیرستان نمونه سیفیه سالتحصیلی 90-89

 

رديف

 

نام و نام خانوادگي

مدرك تحصيلي

سال تولد

رشته تحصيلي

سنوات خدمت

1

محسن  آخوندي

ليسانس

45

زمين شناسي

26

2

داود  آقامهدي

فوق ليسانس

50

رياضي

20

3

مسعود  ابراهيمي

فوق ليسانس

41

ادبيات

22

4

حسین  بیات

فوق ليسانس

45

ادبيات

25

5

عباس  تكلو

فوق ليسانس

52

جغرافي

17

6

جعفر جاني

ليسانس

53

رياضي

16

7

احمد جعفری

ليسانس

42

شيمي

26

8

سعيد  جهاني

ليسانس

45

شيمي

22

9

محسن حسینی

فوق ليسانس

53

فيزيك

17

10

هادي حاتمي

دانشجوی دکترا

48

ادبيات

23

11

سيد مصطفي حسيني

فوق ليسانس

38

رياضي

24

12

ناصر حسيني

فوق ليسانس

40

معارف

28

13

عليرضا حمزه ئي

ليسانس

42

ديني و عربي

28

14

حسين خسروي

ليسانس

41

معارف

27

15

مهدي دادرس

ليسانس

50

زبان خارجه

20

16

روح اله رسولي

فوق ليسانس

43

ادبيات

29

17

احمد رضايي

فوق ليسانس

50

فيزيك

19

18

محمد رضايي

ليسانس

48

شيمي

22

19

يعقوب رضايي

ليسانس

40

معارف

29

20

حسين زارع

ليسانس

46

شيمي

23

21

قربان زارعي

فوق ليسانس

42

تربيت بدني

29

22

خسرو زهره وندی

فوق ليسانس

50

زبان خارجه

18

23

مصطفي سايه وند

ليسانس

43

رياضي

24

24

مجيد سيف

فوق ليسانس

52

شيمي

13

25

محمدشاملو

فوق ليسانس

48

ادبيات

22

26

محمود شعباني

دانشجوی دکترا

40

ادبيات

24

27

حميد شريفي

دانشجوی دکترا

41

عربي

29

28

كاووس صفرخاني

ليسانس

45

تكنولوژي

22

29

سید علی صفوی زاده

ليسانس

34

فیزیک

23

30

حميد طوافي

فوق ليسانس

47

زبان خارجه

17

31

احمد رضا عراقی

ليسانس

47

علوم گیاهی

20

32

هوشنگ عضدي

ليسانس

42

اجتماعي

28

33

فرزاد غفاري

ليسانس

49

تربيت بدني

9

34

علي فرجي

ليسانس

56

رياضي

14

35

سعيد فراهاني

ليسانس

54

فيزيك

15

36

حجت اله فريدوني

ليسانس

46

تاريخ

26

37

علی کریمی

فوق لیسانس

53

فلسفه و کلام

18

38

محمد علي كوليوند

ليسانس

43

معارف

20

39

خسرو گلشني نژاد

ليسانس

37

زيست

27

40

رحمت الله گودرزی

فوق ليسانس

43

روانشناسی

26

41

حسين لطفي

فوق ليسانس

41

علوم تربيتي

29

42

سعيد محمد بيگي

ليسانس

51

رياضي

19

43

محمد مؤمن زاده

ليسانس

42

رياضي

27

44

داود مومنی

فوق ليسانس

53

عربی

19

45

محمدصادق ميبدي

ليسانس

45

معارف

24

46

سید اکبر میرشاه ولد

ليسانس

44

زبان خارجه

25

47

محمود نصیری

ليسانس

50

الهیات

20

48

محمد رضا واحدي

ليسانس

50

رياضي

19

      

 

 لیست اسامی اساتید و دبیران دبیرستان نمونه سیفیه سالتحصیلی 89-88

 

رديف

 

نام و نام خانوادگي

مدرك تحصيلي

سال تولد

رشته تحصيلي

سنوات خدمت

1

محسن  آخوندي

ليسانس

45

زمين شناسي

24

2

داود  آقامهدي

فوق ليسانس

50

رياضي

18

3

مسعود  ابراهيمي

فوق ليسانس

41

ادبيات

20

4

عباس  تكلو

فوق ليسانس

52

جغرافي

16

5

سعيد  جهاني

ليسانس

45

شيمي

22

6

حسین  بیات

فوق ليسانس

 

ادبيات

 

7

جعفر جاني

ليسانس

53

رياضي

14

8

هادي حاتمي

فوق ليسانس

48

ادبيات

21

9

سيد مصطفي حسيني

فوق ليسانس

38

رياضي

23

10

ناصر حسيني

فوق ليسانس

40

معارف

26

11

عليرضا حمزه ئي

ليسانس

42

ديني و عربي

26

12

انور خسروي

ليسانس

35

زبان خارجه

29

13

حسين خسروي

ليسانس

41

معارف

25

14

مهدي دادرس

ليسانس

50

زبان خارجه

18

15

روح اله رسولي

فوق ليسانس

43

ادبيات

27

16

جعفر رحيمي

ليسانس

38

زيست

29

17

احمد رضايي

ليسانس

50

فيزيك

18

18

محمد رضايي

ليسانس

48

شيمي

21

19

يعقوب رضايي

ليسانس

40

معارف

27

20

حسين زارع

ليسانس

46

شيمي

21

21

قربان زارعي

فوق ليسانس

42

تربيت بدني

27

22

مهرداد سايه وند

فوق ليسانس

51

فيزيك

17

23

مصطفي سايه وند

ليسانس

43

رياضي

22

24

مجيد سيف

فوق ليسانس

52

شيمي

11

25

محمود شعباني

فوق ليسانس

40

ادبيات

23

26

حميد شريفي

فوق ليسانس

41

عربي

27

27

كاووس صفرخاني

ليسانس

45

تكنولوژي

20

28

مجتبي طالبي

ليسانس

34

زيست

26

29

حميد طوافي

فوق ليسانس

47

زبان خارجه

16

30

هوشنگ عضدي

ليسانس

42

اجتماعي

26

31

فرزاد غفاري

ليسانس

49

تربيت بدني

7

32

علي فرجي

ليسانس

56

رياضي

12

33

سعيد فراهاني

ليسانس

54

فيزيك

13

34

حجت اله فريدوني

ليسانس

46

تاريخ

24

35

محمد علي كوليوند

ليسانس

43

معارف

18

36

خسرو گلشني نژاد

ليسانس

37

زيست

26

37

حسين لطفي

فوق ليسانس

41

علوم تربيتي

27

38

سعيد محمد بيگي

ليسانس

51

رياضي

18

39

محمد مؤمن زاده

ليسانس

42

رياضي

25

40

محمدصادق ميبدي

ليسانس

45

معارف

23

41

محمد رضا واحدي

ليسانس

50

رياضي

17

42

احمدرضا عراقی

ليسانس

 

زيست

 

43

محمود رضا يعقوبي

ليسانس

51

فيزيك

17

 

 

 

   لیست اسامی اساتید و دبیران دبیرستان نمونه سیفیه سالتحصیلی 88-87

 

رديف

 

نام و نام خانوادگي

مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

1

محسن  آخوندي

ليسانس

زمين شناسي

2

داود  آقامهدي

فوق ليسانس

رياضي

3

مسعود  ابراهيمي

فوق ليسانس

ادبيات

4

عباس  تكلو

فوق ليسانس

جغرافي

5

سعيد  جهاني

ليسانس

شيمي

6

احمد جيريايي

فوق ليسانس

ادبيات

7

جعفر جاني

ليسانس

رياضي

8

هادي حاتمي

فوق ليسانس

ادبيات

9

سيد مصطفي حسيني

ليسانس

رياضي

10

ناصر حسيني

فوق ليسانس

معارف

11

عليرضا حمزه ئي

ليسانس

ديني و عربي

12

انور خسروي

ليسانس

زبان خارجه

13

حسين خسروي

ليسانس