دفتر مشاوره

ارائه خدمات مشاوره اي در آموزشگاه امروزه به عنوان يك ضرورت انكار ناپذير ازسوي

 برنامه ريزان امر آموزش مطرح مي باشد و  مشاور به عنوان مكمل و  تسهيل گر در

 اين ميان نقش عمده اي را ايفا مي كند. دبيرستان نمونه سيفيه با  حضور مشاوري

 متخصص  و مجرب صاحب يكي از بهترين دفاتر مشاوره در سطح  استان مي باشد.

 جناب آقاي  حسين سياوشي  مشاور  محترم  دبيرستان با تحصيلات  كارشناسي

 ارشد  در رشته  مشاوره، همه روزه  به ارائه خدمات  مشاوره اي به دانش آموزان و

 والدين ايشان مي پردازند. در سالهاي اخيرتجهيز  دفتر مشاوره يكي از اهداف مهم

 آموزشگاه بوده به  نحوي كه امروزه  مي توان گفت: دفتر مشاوره دبيرستان  نمونه

 سيفيه يكي از مطلوبترين دفاتر مشاوره استان در ارائه  خدمات  مشاوره اي از نظر

 كمي و كيفي مي باشد. وجود فضاي مناسب جهت مشاوره گروهي، داشتن بانك

 اطلاعات شغلي، بروشورهاي  مختلف  و  آزمونهاي روانسنجي  مورد نياز  همچنين

 كتابهاي ضروري و مورد نياز دانش آموزان  در زمينه  برنامه ريزي و  آشنايي  با رشته

 هاي دانشگاهي ازجمله امكانات موجود در دفتر مشاوره هستند. به پشتوانه همين

 امكانات در  سالهاي  اخير  هر  ساله  حدود 360 جلسه  مشاوره  فردي  با  دانش

 آموزان در زمينه هاي  برنامه ريزي  براي  مطالعه ، روشهاي مطالعه ، انتخاب  رشته

 تحصيلي، آشنايي با رشته هاي دانشگاهي، برنامه ريزي كنكور و كاهش اضطراب و

 افسردگي و كمك به حل مشكلات خانوادگي ارائه شده است. از خدمات ديگر دفتر

 مشاوره تشكيل جلسات راهنمايي گروهي و مشاوره گروهي است كه درمناسبتهاي

 مختلف و به اقتضاي شرايط اجرا مي شود.